Daylighting

Atrium_II_DayLightSystem DayLight Control dostosowuje natężenie oświetlenia wewnątrz budynku do ilości światła dostającego się z zewnątrz.

Zarówno odpowiednia jasność w miejscu pracy jak i sama barwa światła oraz dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia na powierzchni pracy są istotne ze względu na zdrowie użytkowników oraz zużycie energii przez budynek.