Plan działania

 1. Wstęp

Najnowsze energooszczędne rozwiązania i udoskonalenia techniczne dają duży potencjał oszczędności energetycznych jednak, aby zapewnić długotrwałe energooszczędne i sprawne funkcjonowanie budynku niezbędna jest ciągła, właściwie przeprowadzana eksploatacja i konserwacja instalacji technicznych.

2. Plan działania w zakresie poszanowania energii

Eksploatacja, konserwacja i nadzór techniczny
Instalacje techniczne budynku będą pod ciągłym nadzorem zapewnionym przez firmę zewnętrzną sprawującą całodobową obsługę i monitoring.

Plan pomiarów i weryfikacji
Wdrożony zostanie plan pomiarów i weryfikacji, aby ocenić efektywność energetyczną budynku. W jego ramach zapewniona będzie niezbędna infrastruktura umożliwiająca stały pomiar zużycia energii w budynku w danym okresie czasu. Instalacje techniczne budynku będą sterowane i monitorowane przez System Zarządzania Budynkiem BMS (Building Management System) zapewniający jednoczesne raportowanie o stanie technicznym instalacji.

Symulacje energetyczne budynku
W ramach pozyskiwania wiarygodnych informacji o budynku zakłada się przeprowadzenie rozszerzonych analiz opartych na symulacjach energetycznych.

Regulacja instalacji
Po oddaniu obiektu do użytku i jego pełnym zasiedleniu będzie miała miejsce regulacja instalacji (uwzględniająca rzeczywiste godziny pracy, liczbę pracowników, itp.), w ramach zadanych parametrów, zapewniająca odpowiednie warunki pracy i efektywność energetyczną.

3. Plan działania w zakresie poszanowania jakości środowisko wewnętrznego

Usunięcie źródeł zanieczyszczeń powietrza
W celu zapobiegania wystąpienia emisji zanieczyszczeń w budynku należy wykorzystać materiały, które są jak najmniej toksyczne.

Konserwacja systemu wentylacji i klimatyzacji
W budynku Atrium 2 należy regularnie przeprowadzać zabiegi konserwacyjne systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Czujki tlenku węgla i gazu
Należy dbać i kontrolować urządzenia kontrolne – mierzące stężenie tlenku węgla (CO) i gazu (LPG) umieszczone w garażach podziemnych.

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
W budynku Atrium 2 należy regularnie usuwać usterki instalacji: wodno- kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i węzła ciepła.

Nadzór i kontrola parametrów budynku
W celu zapewnienia jak najwyższego komfortu użytkowników budynku należy prowadzić nadzór i kontrolę firm zajmującymi się instalacjami wewnętrznymi.

4. Uświadomienie pracowników, personelu i użytkowników budynku

Zużycie energii przez budynek w dużej mierze zależy od osób w nim przebywających i sposobu, w jaki korzystają z zainstalowanych urządzeń oraz systemów.